Ktu praktikos ataskaita pdf

Ktu metine veiklos ataskaita 2016 7 strateginiai kauno technologijos universiteto toliau universitetas, arba ktu tikslai is esmes pagrindzia siekius tapti lyderiaujanciu universitetu tiek nacionalineje, tiek tarptautinese rinkose. Ktu valdomo valstybes turto valdymo naudojimo ataskaita pdf. Praktikos ataskaita rasto darbas, kuriame studentas, atsizvelgdamas i. Parengta praktikos ataskaita ir uzpildyta praktikos bazes ivertinimo anke. Praktikos organizacijos ir praktika atliekancio studento praktikanto teises ir isipareigojimai apibreziami dvisale. Praktika atlikau vi kursenu misku uredijoje, kuri isikurusi gedimino 4a, kursenai, siauliu r. Ktu met ine veiklos ataskaita 20142020 metu europos 2018. Kauno technologijos universiteto metine veiklos ataskaita. Ktu valdomo valstybes turto valdymo naudojimo ataskaita pdf 2016 metai. Pirmajame tituliniame lape aukstosios mokyklos, fakulteto, bei katedros pavadinimai, autoriaus vardas ir pavarde, studiju darbo pavadinimas baigiamosios praktikos ataskaita bei darbo parengimo vieta ir metai yra isdestomi centruotai lapo plotyje.

Information about the librarys services and opening hours from 27042020 can be found here. Lietuvos viesojo administravimo studentu praktikos teisinio. V3s47 patvirtino ktu tarybos narius, skirtus is destytoju ir mokslo darbuotoju, dirbanciu ktu bei narius, skirtus is. Nesvarbu, kokioje organi zacijoje atliksi praktika, kas bus praktikos vadovas ar kokia uzduoti gausi is. Profesines praktikos metodiniai nurodymai leidinys skirtas statybos inzinerijos studiju programu studentams. Praktikos ataskaita institucijos, kurioje studentas atlieka praktika, vei klos ar tam tikru. Jaunuju profesionalu programa kurk lietuvai visuomenes.

Ignalinos rajono aplinkos agenturos struktura ir veikla. Ataskaitu archyvas kauno technologijos universitetas ktu. Siais terminais praktikos ataskaita pateikes studentas turi teise gintis praktika sesijos. Aplinkos apsaugos mokomosios praktikos imoneje ataskaita. Pdf 2016 metu konsoliduotas finansiniu ataskaitu rinkinys 2016 m.

Profesines praktikos metodiniai nurodymai ktu eknygos. Po praktikos studentas pateikia praktikos ataskaita. Santrauka ykolo romerio universitetas m 2015 metais santrauka 2015 m. Kiekvienas absolventas praktika gali atlikti per 12 men. Profesines praktikos metodiniai nurodymai ktu eknygos internetu. Praktikos vadovai rasomi desiniojoje lapo puseje po studiju darbo pavadinimo 1, 2 priedai. Zino ir geba konkrecios situacijos pavyzdziu parinkti prekiu zenklu sugretinimo, portfelio, prekes. Search the worlds information, including webpages, images, videos and more. Praktikos ataskaita rasto darbas, parengtas pagal akademinio padalinio praktikos metodiniuose nurodymuose patvirtint a form a ir strukt ura, kuriame studentas apraso praktikos plano. Sioje mokomojoje knygoje aptarti profesines veiklos praktikos atlikimo, ataskaitos rengimo bei atsiskaitymo klausimai. Siuo atveju absolvento paraiska gali buti teikiama be imones pakvietimo laisko su informacija, kad praktikos organizacija ieskoma, o praktikos programa derinama.

937 1035 1451 536 822 586 547 223 1009 677 343 184 1500 938 1342 718 424 1018 172 1429 1292 882 215 806 1261 685 233 1406 477 979 1362 639 582 1363 46